Museums and galleries across the UK are subject to temporary closures. Those that remain open have safety measures in place, please remember to check venue guidelines before visiting.Tŷ Pawb’s newly formed Youth Advisory Board have been collaborating with artist Harold Offeh as a collective of artists developing a manifesto. Artworks, films and performances occupy the gallery, focusing on themes of folklore, Welsh futurism and escapism.

From 2020 onwards, Tŷ Pawb has initiated the development of a new advisory board, using funding from Art Fund’s Respond and Reimagine grants. The board is to be a diverse and inclusive group of individuals aged 16-25. A proactive effort was made to recruit young people with protected characteristics, from a range of cultural and economic backgrounds.


Mae Bwrdd Cynghori Ieuenctid (BCI) newydd Tŷ Pawb wedi bod yn cydweithio â’r artist Harold Offeh fel cyfuniad o artistiaid, gan ddatblygu maniffesto. Mae gweithiau celf, ffilmiau a pherfformiadau, yn meddiannu’r oriel hon ar ffurf arddangosfa sy’n canolbwyntio ar themâu o werin, dyfodolliaeth Cymraeg a dianc.

O 2020 ymlaen, dechreuodd Tŷ Pawb ddatblygu bwrdd cynghori newydd, gan ddefnyddio cyllid o ymgyrch ‘Respond and Reimagine’ Art Fund. Bydd y bwrdd yn grŵp amrywiol a chynhwysol o unigolion 16-25 oed. Gwnaed ymdrech ragweithiol i recriwtio pobl ifanc â nodweddion gwarchodedig, o amrywiaeth o gefndiroedd diwylliannol ac economaidd.

WalesArt galleryContemporary artMuseums online


Tŷ Pawb

Stryd Y Farchnad/Market Street, Wrecsam/Wrexham, Wrexham, LL13 8BY

01978 292144

Website

Opening times

Dydd Mercher-Dydd Sawdwrn, 10am-4pm

Wed-Sat 10am-4pm

Mesurau diogelwch:

 • Capasiti cyfyngedig. Cynghorir archebu ymlaen llaw.
 • Diheintydd llaw ar gael wrth y mynedfeydd.
 • Bydd system un ffordd ar waith yn yr orielau.
 • Cymerwyd manylion Profi, Olrhain a Diogelu wrth i chi fynd i mewn i'r oriel.
 • Gwisgwch masg wyneb.

  Bydd aelod o dîm Tŷ Pawb wrth law i roi arweiniad ac ateb unrhyw ymholiadau.

Safety measures:

 • Strictly limited capacity. Booking in advance is advised.
 • Hand sanitisers available at the entrances.
 • One way system will be in place in the galleries.
 • Test, Trace and Protect details taken as you enter the gallery.
 • Please wear a face mask.

A member of the Tŷ Pawb team will be on hand to give guidance and answer any queries.

With a National Art Pass you get

10% off in shop
Enjoy 10% off in the shop with your National Art Pass
Valid until December 2021

Ready to discover more? Choose your pass


Exhibitions nearby


Related exhibitions

Back to top